TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ - SYSTÉM

Teplovzdušné vytápění se skládá z prvků vzduchotechniky, k tomu je jako akumulační prvek přidáno  podlahové topení a jednotka pro topení – krbová vložka resp. teplovzdušný krb s výměníkem. V případě větrání je začleněna v systému rekuperace resp. rekuperační jednotka. Teplovzdušné rozvody zahrnují též teplovzdušný ventilátor s filtrem.

1 PŘÍVOD VZDUCHU  krb z místnosti nasává vzduch, který proudí přes teplovzdušné rozvody do domu. Při topení v krbu se vzduch ohřívá. V režimu chlazení při přehřátí místnosti (krb není v provozu) se odvádí teplý vzduch k chlazení podlahy.

2 KRB  a teplovzdušná vložka nebo teplovzdušný  výměník.  Teplovzdušné topení krbem (ale i teplovodní krb) generuje  přebytek tepla, které  je odváděno  potrubím do komůrkového systému AKU podlahy, kde se akumuluje, nebo bypassem. Teplovzdušné potrubí  vzduchotechniky rozvádí poté teplo po domě.

3 TEPELNÉ ČIDLO  umístěné v místech, kde teplovzdušné vytápění přechází do podlahy,  nastavitelné na nejvyšší požadovanou teplotu vzduchu brání přehřátí podlahy.

4 REGULOVANÝ PŘÍVOD VZDUCHU přes uzavíratelný ventil umožňuje korigovat teplotu nasávaného vzduchu pro podlahové topení.

5 AKUMULAČNÍ PLOCHA, do které proudí ohřátý vzduch od krbu. V době topení nebo přehřátí místnosti se zde ukládá nadbytečné teplo. Teplovzdušné topení proudí pod celou plochou podlahy v speciálních komůrkách. Akumulačním materiálem je betonová vrstva podlahy. Uložené teplo temperuje podlahu (nahrazuje podlahové topení) nebo následně teplovzdušné potrubí je rozvádí po domě.

6 BYPASS umožňuje přímé teplovzdušné vytápění krbem domu bez akumulace.

7 FILTR čistí proudící vzduch od prachu a nečistot.

8 VENTILÁTOR nasává vzduch od krbu přes komůrky nebo bypass a teplovzdušné rozvody  ho rozvádějí k jednotlivým místnostem.

9 REKUPERACE  resp. rekuperační jednotka odebírá teplo ze znečištěného vzduchu interiéru a zahřívá přiváděný čistý vzduch z exteriéru.

10 TEPLOVZDUŠNÉ  ROZVODY vzduchu z pozinkovaného potrubí jsou vedeny podlahou nebo ve stěnách.

11 STĚNOVÝ A PODLAHOVÝ VÝDECH  s talířovým výdechem reguluje teplovzdušné vytápění  množstvím teplého nebo chladného vzduchu přiváděného do místnosti.