PROJEKT AKU vytápění

Projekt AKU topení od Atelieru ZILVAR  je vhodný pro stavebníky, kteří chtějí pro vytápění rodinných domů instalovat podlahové topení a teplovzdušné vytápění krbem. Teplovzdušné krby resp.  teplovzdušná krbová vložka s výměníkem podává určitý jmenovitý výkon.  Projekt topení navrhne systém, který rozloží přebytečné teplo krbu do prostoru (teplovzdušné rozvody po domě) a v čase (teplovzdušné topení v podlaze). V případě požadavku bude bezplatně projekt  AKU topení doplněn o umístění a napojení na spalinové cesty/komín (pokud není již v projektu domu), technické parametry, které mají teplovzdušné krby, nebo rekuperační jednotka a navazující teplovzdušné rozvody.

Projekt AKU  topení je potřebný pro sladění topných medií v domě (vytápění plynem, elektřinou, peletky…) s teplovzdušným krbem a pro koordinaci vedení (elektrorozvody, odpady, vodovod apod.) s rozvody vzduchu od krbu, popř. rekuperace. Stavebníkům je projekt velmi užitečný při jednání se zhotoviteli o ceně stavby nebo s kamnářskou firmou o parametrech, které má krbová vložka.

Projekt AKU vytápění obsahuje:
technickou zprávu s popisem systému obsahující teplovzdušné vytápění krbem nebo podlahové topení
výkresy akumulační podlahy pro podlahové topení AKU a teplovzdušné vytápění krbem  jednotlivých podlaží v měřítku 1:50
regulace a elektroinstalace (popis ovládání, elektro schéma zapojení ruční/automatické)
technologie (schéma v půdorysu a pohledu teplovzdušné ventilátory, )

Projekt AKU vytápění může být doplněn o:
komín (napojení na spalinové cesty)
krby (technické parametry)
rekuperační jednotka (technické parametry,  rozvody vzduchu)

Projekt AKU vytápění je dodáván samostatně a je nutné provést případné korekce v projektu rodinného domu. Zvláště je nutné prověřit kombinaci teplovodní podlahové topení a teplovzdušné topení v podlaze s ohledem na skladebnou výšku.