TEPLOVZDUŠNÉ PODLAHOVÉ TOPENÍ

Certifikace a technická data  pro teplovzdušné vytápění krbem a podlahové topení.

 Výpočtovým parametrem pro teplovzdušné vytápění krbem je měrná kapacita akumulační podlahy. Systém AKU vytápění vychází z 8 hodin topení krbem.  Teplovzdušné rozvody přenášejí teplo s teplotním spádem 30 °C .  Podlahové topení poskytuje teplotní výkon 20-134 W/m2 dle korekční vrstvy a výkonu, který dává krbová vložka s teplovzdušným výměníkem.

měrná kapacita (při tl. 80 mm; t1-2 =10 °C)          

0,46 kWh/m2

přenos tepla max (t1-2 = 30 °C)     

               ventilátory A1 (58W)

               ventilátory L1 (61W)

 

2x2,38 kWh

2x3,41 kWh

 průtok vzduchu 100 – 900 m3
 max. teplota 50 °C
 teplotní výkon podlahy max.
(při tl. 80 mm; t1-2 = 30 °C)
134 W/m2
 užitné zatížení podlahy 150 kg/m2

výpočtové zatížení podlahy

2010 Centrum stavebního inženýrství Praha – prostup tepla
2010 Centrum stavebního inženýrství Praha – tlakové ztráty
2012 Prof. Ing. Pavel Kic, DrSc. – měření akumulace

400 kg/m2