TEPLOVZDUŠNÉ TOPENÍ - MONTÁŽ

Teplovzdušné vytápění krbem funguje pouze při dodržení správného postupu montáže podlahy AKU topení. Teplovzdušné rozvody se montují podle všeobecných zásad vzduchotechniky. Teplovzdušné potrubí k topení v podlaze musí být řádně utěsněno. AKU podlaha je pro rozvod vzduchu prováděna vzduchotěsně na připravenou betonovou desku a tepelnou izolaci. Všechny spoje folií se neprodyšně spojí speciální lepicí páskou, taktéž se důkladně utěsní vzduchotechnické potrubí. Šablony AKU vytápění o rozměrech 330 x 330mm a výšce 40mm se pokládají na roznášecí terče. Pokud podlaha, v které je podlahové topení vyžaduje větší únosnost, nebo teplovzdušné rozvody vyžadují usměrnění vzduchu, jsou umístěny v podlaze speciální roznášecí přepážky. Duté stojny šablon se zabetonují ke zvýšení statické únosnosti podlahy na 400 kg/m2. Teplovzdušné vytápění krbem je nerovnoměrné. Korekční vrstva o síle 2-8 mm má za úkol sjednotit intenzitu tepla, které vyzařuje podlahové topení do místnosti. Konstrukci AKU topení uzavírá horní vzduchotěsná folie, která je chráněna před poškozením ochrannou a separační tkaninou. Ta zároveň slouží jako dilatace různě teplotně namáhaných vrstev, ze kterých se skládá podlahové topení. Do betonové mazaniny, která funguje jako akumulační materiál, se vkládají ocelové KARI sítě 5mm 150/150.   Po betonáži je podlaha připravena na teplovzdušné vytápění krbem a položení finálního povrchu. Druh podlahovin není omezen. Rozdíl bude pouze v tom, zda podlahové topení bude mít více charakter akumulační (energie se přenáší přes teplovzdušné potrubí do domu prouděním vzduchu) nebo sálavý (energie se přenáší sáláním přímo podlahou).