Návrh krbu

Prvým krokem, než krbař začne provádět montáž krbu a bude usazena krbová vložka, je návrh krbu tj. způsob, jak je provedena obestavba krbu, jak bude napojena krbová vložka na komín a určení, jaký má mít krb resp. krbová vložka výkon, výhřevnost či jaká bude akumulace. Stavba krbu je vždy unikátní a neopakovatelná. Náš odborník – krbař/kamnář posoudí požadavky zákazníka a doporučí, zda jsou vhodná krbová kamna/krb, kachlová kamna/krb či způsob akumulace. Pro lepší představu zákazníka zpracujeme na každý krb vizualizaci.

 

Montáž krbu

Stavba krbu či montáž kamen je velmi odborná práce, kterou provádí u v našem Atelieru provádí krbař s mnoholetou praxí. Pokud by stavba krbu byla v rozporu se stanoveným postupem pro krby, výsledkem by byla horší účinnost topení, zakuřování skla, okolní omítky nebo dokonce nebezpečí požáru. Krbař –kamnář nemá v náplni práce zjišťování,v jakém stavu je komín a komínová vložka. Tuto práci vykonává kominík. Na přání zákazníka zajistíme i činnost kominictví, kterou je revize komína nebo vyvložkování komína.